List kňazom pri 3. výročí vysviacky

List turínského teológa svojim žiakom. Vystríha pred možnými nebezpečenstvami v kňazskom živote.


comments powered by Disqus