Správa zo 6. GK

Michele Rua 28.10.2010 komentáre

Nemôžem opomenúť udalosť, ktorá bola pre nás tak dôležitá a to 6. Generálnu Kapitulu našej nábožnej Spoločnosti spolu s voľbou členov Hlavnej rady a o tomto Vám chcem porozprávať zvláštnym spôsobom v tomto obežníku


comments powered by Disqus