Povolania, vojaci, sviatočné oratória

Michele Rua 28.10.2010 komentáre

Nemôžeme však nespomenúť, že božia prozreteľnosť si slúži s našou skromnou kongregáciou ku spáse duší. Znakmi osobitnej ochrany božej a Márie Pomocnice sú mnohé nové diela, založené v priebehu minulého roka, výnimočný rozvoj už existujúcich diel, je to skutočne prekvapivé vnímajúc smutné časy, ktoré plynú.


comments powered by Disqus