List č. 251

Ak je však Duch Svätý Ten, ktorý ťa urobí Kňazom a ak sa ním staneš „in sinu Matris“ (v lone Matky), nemáš dôvod znepokojovať sa, ale len dôverovať. (List č. 251)


comments powered by Disqus